Kaubavedu

 

Edelaraudtee AS-i taristul on raudteetransporti kasutades kaubaveoks avatud 8 jaama: Liiva, Kohila, Rapla, Türi, Võhma, Viljandi, Tootsi, Pärnu.

Edelaraudtee AS-i kaubajaamadest/kaubajaamadesse on võimalik vedada kaupu Eesti Vabariigi territooriumil ja rahvusvaheliselt kogu 1520 mm rööpmelaiusega raudteevõrgustikul.

Tulenevalt RdtS ptk-st 6 jaotab Edelaraudtee AS raudtee läbilaskevõimet oma raudteeinfrastruktuuril.

Kaubaveoteenuse osutamiseks peavad raudteekaubaveo ettevõtjad läbilaskevõime taotluse esitama Edelaraudtee AS-le.

Edelaraudtee AS-i raudteevõrgustikul on 2019-2020 liiklusgraafikuperioodiks eraldatud läbilaskevõime kaubaveo teenuse osutamiseks Go Rail AS-le.

Täpsema info saamiseks raudteevedude korraldamise, veotingimuste, veotasude ja lisateenuste kohta ning hinnapakkumiste saamiseks palume pöörduda Go Rail AS poole: Alar Pinsel, alar.pinsel@go.ee, tel. +3725166091.