Veebilehe andmete töötlemine

VEEBILEHE ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

  1. Üldsätted
    1.1. Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad AS Edelaraudtee (Edelaraudtee) veebilehe Kasutajatele.

Andmete vastutav ja volitatud töötleja

 1.2. Tellija andmete vastutav töötleja on AS Edelaraudtee, registrikood 11109214, asukoht Kaare 25, Türi, 72215

1.3. Andmed on vabatahtlikult edastatavad andmed.

1.4. Vabatahtlikult esitatavad andmed on üldjuhul tööle kandideerija sooviavaldus õigustatud huvi alusel.

1.5. Andmeid kasutatakse Edelaraudtee või volitatud töötleja poolt:

1.5.1 tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;

1.5.2. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui Tellija on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

1.5.3. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

1.6. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Edelaraudtee poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks. Andmete töötlemise kohta saate informatsiooni: edel@edel.ee

Andmete säilitamise aeg

1.7. Edelaraudtee säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses

1.8. Tellijal on õigus saada Edelaraudtee teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;

1.9. Tellijal on õigus nõuda Edelaraudtee enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;

1.10. Tellijal on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;

1.11. Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

 

  1. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsiste kasutamine

2.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad Edelaraudtee veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.

2.2. Edelaraudtee kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad  küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine

2.3. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.

2.4. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel aki.ee/et/kupsised.

2.5. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis on küpsis ehk cookie?

2.6. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

2.7. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

2.8. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

2.9. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

2.10 Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

 

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Loe lisa NÕUSTUN