Tutvustus

Edelaraudtee AS on raudteeinfrastruktuuri-ettevõte, kes haldab 222,16 km  raudteed (Tallinn-Lelle-Pärnu 138,9 km, Lelle-Türi-Viljandi 79,6 km, Liiva-Ülemiste 5,3 km) ja 11 raudteejaama (Tallinn-Väike, Liiva, Kiisa, Kohila, Rapla, Lelle, Tootsi, Pärnu, Türi, Võhma ja Viljandi) ning 20 reisiplatvormi väljaspool jaama. Liiva, Kohila, Rapla, Tootsi, Pärnu, Türi, Võhma ja Viljandi on kaubajaamad.

Edelaraudtee AS osutab raudteeinfrastruktuuri kasutada andmise teenust raudteeveo-ettevõtjatele ja veeremiomanikele koos liikluse korraldamisega. Ettevõttes töötab ligi sada töötajat.

Raudteevõrgustik

Tehtud tööd

Edelaraudtee AS on realiseerinud raudteeinfrastruktuuri parendamise ja reisirongiliikluse kvaliteedi tõstmise eesmärgil mitmeid projekte. Märkimisväärseim valik neist siin »

Loe edasi »

Kaubavedu

Edelaraudtee AS-i taristul on raudteetransporti kasutades kaubaveoks avatud 8 jaama: Liiva, Kohila, Rapla, Türi, Võhma, Viljandi, Tootsi, Pärnu.

Edelaraudtee AS-i kaubajaamadest/kaubajaamadesse on võimalik vedada kaupu Eesti Vabariigi territooriumil ja rahvusvaheliselt kogu 1520 mm rööpmelaiusega raudteevõrgustikul.

Loe edasi »