Category Archives:

Türi linnas Vabaduse tänava ja raudteeäärse parkla sulgemisest

Seoses Türi linnas, Vabaduse tänava rekonstrueerimisega on Vabaduse tänav ning raudteeäärne autoparkla liikluseks suletud  alates 12.09.2023 kuni novembrikuu lõpuni.

Laadi alla Türi, Vabaduse tänava sulgemise skeem
Laadi alla Türi, Vabaduse tänava sulgemise skeem jalakäijatele

11. september 202311. september 2023

Alates 08.05 2023 on taas kasutusel Liiva jaama 1. ja II tee vahel olev ooteplatvorm

Seoses Liiva jaama kapitaalremondi lõppemisega on alates 08.05 2023 taas kasutusel 1. ja II tee vahel olev ooteplatvorm.

 

5. mai 20235. mai 2023

Edelaraudtee AS-le on väljastatud keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimisetunnistus.

Edelaraudtee AS vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EU) nr 1221/2009, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1505  28.augustis 2017 ja (EL) 2018/2026  19.detsembris 2018. organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis EMAS nõuetele.

23. aprill 202123. aprill 2021

Liiva jaama piirkonnas algavad ehitustööd

Tallinnas Liiva jaamas algavad ehitustööd

Tallinnas Liiva jaama piirkonnas algavad 15. veebruaril ehitustööd, mis kestavad kuni käesoleva aasta oktoobri lõpuni. Tööde eesmärk on suurendada raudteeohutust piirkonnas, milleks rajatakse jalakäijate tunnel, uuendatakse liiklusjuhtimissüsteem ning jaamateed.

Tööde käigus moderniseeritakse jaama liiklusjuhtimissüsteem, paigaldatakse uued foorid, uuendatakse jaamateed, rekonstrueeritakse Tallinn-Väikse ja Liiva jaama vaheline raudteelõik ning ohutuse huvides tarastatakse raudtee Tallinn-Väiksest kuni Valdeku tänava ristmikuni.

„Kuna peale uute reisirongide soetamist tihendatakse liiklusgraafikut Tallinna-Viljandi lõigul 3-4 rongipaari võrra, siis on taristu uuendamine ja täiendavate ohutusmeetmete kasutuselevõtt suure asustusega alal hädavajalik,“ põhjendas Edelaraudtee juht Rain Kaarjas.

Ühtlasi rajatakse tööde käigus Liiva jaama jalakäijate tunnel, mis võimaldab raudteed ületada sada protsenti turvaliselt. Raudtee ületamine toimub ehitustööde ajal mööda ajutist ületuskohta ning on reguleeritud vastavate liikluskorraldusvahenditega. Samaaegselt likvideerimitakse Rulli tänava samatasandiline raudteeülekäik, mis on sellisel kujul jalakäijatele ohtlik.

„Kaugem eesmärk on viia kogu raudteeületus Tallinnas eri tasanditele, sest selline lahendus tagab täieliku ohutuse. Veerenni ületuskohas toimunud traagiline õnnetus on selgeks signaaliks, et samatasandiliste raudteeülekäikude aeg on läbi. Seda saab lubada vaid kohtades, kus jalakäijatele antakse lähenevast rongist märku mitme tehnilise vahendiga, nagu foorid, tõkkepuu ning helisignaal,“ selgitas Edelaraudtee juht.

Ehitustöödega kaasnevad ajutised liikluskorralduslikud muudatused ning keskmisest suurem müratase. Taristu valdaja Edelaraudtee vabandab Liiva jaama läheduses elavate inimeste ees võimalike ebamugavuste pärast, mida ehitustööd kaasa võivad tuua.

„Arvestada tuleks, et alates Valdeku ülesõidust kuni Viljandi mnt ülesõiduni toimuvad ehitustööd mõjutavad liikumist raudtee piirkonnas, mistõttu soovitame raudtee ületamisel varuda rohkem aega ning palume kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist tavalisest suurema ehitusmüra eest,“ sõnas Edelaraudtee juht.

Raudtee-ehitustöid teostab Liiva jaamas Go Track, raudteetunnel valmib Edelaraudtee ning Tallinna Keskkonna- ja kommunaalameti ning SA Eesti Terviserajad koostööna Nõmme terviseradade projekti raames. Kergliiklustunneli rajamise lepinguline tähtaeg on oktoober 2021. 

15. veebruar 202115. veebruar 2021

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kannab uut ärinime Edelaraudtee AS

Taristuettevõte Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kannab alates 19. märtsist 2020 ärinime Edelaraudtee AS ning võtab kasutusele ka uue visuaalse identiteedi. Skip to content

20. märts 202020. märts 2020