Pealkiri

Raudtee kaitsevööndisse (kuni 30 m äärmisest rööpast) kavandatud ehitiste projektid (sh üld- ja detailplaneeringud) kooskõlastatakse Edelaraudtee AS-iga, esitades kooskõlastusmaterjalid elektrooniliselt aadressil edel@edel.ee ja/või eve.meres@edel.ee.

Tegevusteks raudtee kaitsevööndis peab tegevuse kavandajal olema Edelaraudtee AS-i kirjalik luba — täidetud loa taotlus esitada aadressil eve.meres@edel.ee.

Laadi alla Kirjalik nõusolek tegevuseks Edelaraudtee AS raudteemaal/-kaitsevööndis

 

На этом веб-сайте используются файлы куки. ПОДРОБНЕЕ СОГЛАСЕН/-НА