Tallinna Rulli tänava raudteeülekäik suletakse alates 22.11.2023

Tallinnas Nõmmel asuva Rulli tänava reguleerimata raudteeülekäik suletakse ohutuse tagamiseks alates 22. novembrist, jalakäijad saavad raudteed turvaliselt ületada lähedalasuva eritasandilise Liiva jaama tunneli või Viljandi maantee ülekäigu kaudu.
 Edelaraudtee juhatuse liikme Rain Kaarjase sõnul langetati otsus raudteeülekäik sulgeda pärast põhjalikku ohuanalüüsi. „Rulli samatasandilise raudteeülekäigu sulgemine on vajalik ja mõistlik inimeste ohutuse kaalutlustel. Lisaks meile on ülekäigu ohuhinnangut analüüsinud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning toetab otsust Rulli tänava ülekäik sulgeda. Mõistame hästi inimeste soovi harjumuspärast otseteed kasutada, aga inimeste turvalisus kaalub üles kõik muud argumendid,“ lausus Kaarjas.
Seni Rulli tänava raudteeülekäiku kasutanud jalakäijad saavad edaspidi turvaliselt raudteed ületada läbi lähedalasuva Liiva jaama kergliiklustunneli, mis on eritasandiline ja seega 100% ohutu alternatiiv või Viljandi maantee ülekäigu kaudu, mis on ülesõidu osana varustatud tõkkepuude ja foorsignalisatsiooniga.
„Peamine kaalutluskoht otsuse langetamisel oli uute reisirongide tulekuga kaasnev raudteeliikluse tiheduse ja kiiruse oluline kasv, mis toob kaasa täiendava vajaduse ohutuse tagamisel,“ märkis Edelaraudtee juhatuse liige. „Uuest aastast lülituvad Tallinna-Rapla suunal liiklusesse uued reisirongid, mis tõstavad tänast liiklustihedust pea kaks korda ning kavas on suurendada Viljandi ja Türi rongide liikumiskiirust. Ühtlasi kasvab lähiajal kaubavedude intensiivsus, muuhulgas seoses Rail Balticu ehitusmaterjalide veoga Ülemiste-Pärnu suunal, mis kõik mängivad ohuhinnangul väga olulist rolli.“
Ümberehitustööd algavad 22. novembril 2023 ning need hõlmavad ülekäigu sulgemist ja raudtee äärde piirdeaia ehitamist, et hoida ära inimeste juhuslikku sattumist raudteele.
2021. aasta märtsis esitas Edelaraudtee AS taotluse TTJA-le Rulli ülekäigu sulgemiseks. Amet võttis otsuse langetamisel arvesse nii raudteeohutust, alternatiivsete ületuskohtade olemasolu lähiümbruses kui ka elanike seisukohti. Sama aasta septembri otsusega väljastas TTJA ehitusloa raudteerajatise lammutamiseks.

 

10. november 202310. november 2023